شرکت صنایع ریخته گری “وکو” قطعات صنایع ریلی را باتوجه به استانداردهای این صنعت، در دست تولید دارد و از پبشگامان داخلی سازی تولید برخی حساس این صنعت می باشد.

قیمت: تماس بگیرید