شرکت صنایع ریخته گری “وکو” با استفاده از توانایی های فنی خود بخش قابل توجهی از قطعات موردنیاز شرکت های تولید کننده قطعات تراکتور را تولید و یکی از تامین کنندگان اصلی نیازهای این بخش از صنایع کشور می باشد.

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید